Co je REIKI?

Reiki je systém přírodní léčby pocházející z Japonska. Zakladatelem tohoto systému byl Dr. Mikao Usui, který se narodil 15.8.1865 ve vesnici Taniai, poblíž města Nagoya v Japonsku. Reiki je univerzální životní síla, která je přítomna všude a ve všem a vede člověka k jednoduchosti a lásce. Tak člověk snadněji chápe a hlavně cítí jednotu věcí a mnoho starostí přirozeně odpadá. Reiki působí jemně, ale zásadním způsobem mění život člověka k lepšímu.

Charakteristickým znakem této energie je pocit vděčnosti vůči životu. Každý pociťuje tuto energii jinak, protože každý z nás se od druhého trochu liší. V mnoha věcech se však lidé, kteří již zkušenost s Reiki mají, shodují. Člověk objevuje svou vlastní vnitřní moudrost a cítí jednotu věcí. Reiki harmonizuje celou lidskou bytost a uvádí ji do rovnováhy s Vesmírem.

Snad nejdůležitějším znakem tohoto systému je to, že Reiki přesahuje vůli jednotlivce. Jsme jen prostředníky této energie, a proto můžeme silně zakoušet silný pocit vděčnosti vůči něčemu, co nás přesahuje a zároveň léčí. V tomto systému není potřeba se na nic soustředit nebo nějakým způsobem pracovat s vůlí. Tyto praktiky jsou v tomto druhu léčení spíše na překážku. Učíme se být přístupní silám, které námi protékají a blahodárně působí jak na léčitele, tak na léčené. Aby člověk mohl používat energii Reiki, potřebuje zasvěcení od učitele, který byl zasvěcen do všech stupňů Reiki. Jakmile člověk obdrží zasvěcení Reiki do prvního stupně, již navždy může s tímto druhem energie pracovat. Další výhodou tohoto systému je, že nemá žádný koncept víry, ale je to čistě jen způsob léčení, který vede k harmonii s vnějším světem. Reiki však v sobě nosí i hlubokou moudrost, která se probouzí přirozeně v každém, kdo s touto energií pracuje. Je to velký průvodce životem, a často dokáže lidi rychleji nasměrovat k jejich vlastnímu určení.  

Existuje mnoho technik a způsobů léčení pomocí Reiki, kterými se budeme na našich stránkách zabývat. Reiki, díky své jednoduchosti a použitelnosti získalo mnoho příznivců po celém světě, a tak se postupně rozvinuli i různé odnože tohoto systému léčení. Budeme se zabývat různými technikami, ale v základě budeme směřovat k jednoduchosti, která je největší silou tohoto systému.

Věřím, že i Vás Reiki obohatí, stejně jako nás.